ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA CAŁODOBOWEGO PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PAJENTÓW SZPITALA NR SPRAWY SPZOZ.KP.2300/14/20