Sukcesywna dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika do gazu ciekłego oraz butli SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim SPZOZ.KP.2300/08/20