SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNODIAGNOSTYKI DLA SPZOZ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM NR SPRAWY SPZOZ.ZP.2300/16/20