Szczepienia – Osoby Przewlekle Chore

Poniżej informacje dotyczące organizacji szczepień dla pacjentów przewlekle chorych z ryzykiem ciężkiego przebiegu Covid19:

  • pacjenci dializowani – szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ,
  • pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie – szczepienia zostaną zrealizowane w populacyjnych punktach szczepień lub szpitalach tymczasowych. W określonych przypadkach pacjenci onkologiczni powinni odbyć konsultacje z lekarzem prowadzącym, a niektórzy z nich (np. potrzebujący szczepienia w ściśle określonym terminie z uwagi na chemioterapię) zostaną zaszczepieni w ośrodkach onkologicznych,
  • pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc:
    • w przypadku pacjentów niemobilnych szczepienia zostaną zrealizowane przez wyjazdowy punkt szczepień lub mobilny zespół w populacyjnym punkcie szczepień
    • w przypadku pacjentów mobilnych szczepienia zostaną zrealizowane przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe).