Ratownicy w szkole w Łubnicy

W dniu 30 maja ratownicy medyczni Grodziskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej w Łubnicy.
Podczas spotkania z ratownikami uczniowie mieli okazję zapoznać się z zawodem ratownika medycznego poznać plusy i minusy pracy
w służbach ratowniczych. Druga część zajęć polegała na wykładzie o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji oraz przypomnieniu wiadomości
z zakresu udzielania pierwszej pomocy u osoby nieprzytomnej. Podsumowaniem zajęć była aktywna praca uczniów z
fantomami pod nadzorem ratowników medycznych.