Laboratorium – Punkt Pobrań

Punkt Pobrań znajduje się w budynku Poradni Szpitalnych.
Pobieranie krwi do badań, dostarczenie materiału (mocz, kał) oraz wymazów do badań mikrobiologicznych odbywa się   od poniedziałku do piątku w godzinach  7:15- 10:00.
Odbiór wyników  w punkcie pobrań w godzinach 13:00-14:00.

Materiał do badań  jest na  podstawie skierowania od lekarza POZ lub poradni specjalistycznych. Badania wykonywane są bezpłatnie gdy lekarz ma  umowę z SPZOZ w tym zakresie.

Wykonujemy również badania bez skierowania dla pacjentów indywidualnych , wszystkie oferowane badania można znaleźć na stronie internetowej w części Cenniki Usług. —Cennik— Jest możliwość płatności kartą płatniczą.
Przygotowanie Pacjenta do pobrania krwi.
Na wyniki wielu badań posiłek ma niewielki wpływ, to jednak przybycie na czczo, po wypoczynku nocnym umożliwia uzyskanie wyników w sposób wystandaryzowany. Poranne leki należy zażywać po pobraniu krwi do badań. Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Obecnie wykonujemy testy do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM i IgG, które powstały po kontakcie z wirusem. Badania wykonujemy z surowicy krwi pacjenta na analizatorze dokładną metodą półilościową. Koszt wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM wynosi 50 zł i  anty-SARS-CoV-2 IgG -50zł. W Laboratorium nie wykonujemy wymazów w kierunku SARS-CoV-2 .

Laboratorium prowadzi codzienną udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrz laboratoryjną wyników badań. Posiada wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników.