Laboratorium

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy pracowni pod nr telefonu:  (61) 44 36 571 Kierownik/Koordynator:mgr Agata Cebulaspecjalista diagnostyki laboratoryjnej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

W Laboratorium wykonujemy badania u Pacjentów leczonych w Oddziałach i Poradniach Szpitala oraz u pacjentów ambulatoryjnych ze skierowaniem od lekarza i odpłatnie na własne życzenie. Badania wykonują diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Laboratorium w swojej ofercie posiada badania podstawowe i wysokospecjalistyczne z zakresu:
• Hematologii
• Koagulologii
• Biochemii
• Immunochemii
• Analityki ogólnej
• Serologii Transfuzjologicznej
• Mikrobiologii

Pośredniczymy w dostępie do badań wysokospecjalistycznych niewykonywanych na miejscu.

Pobieranie materiału 

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są do badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 10:00.

Pacjenci ze skierowaniem pilnym przyjmowani są o każdej porze.

Istnieje możliwość pobrania materiału do badań w soboty w godz. 7:30-9:00 po wcześniejszczej rejestracji telefonicznej.

Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Laboratorium prowadzi codzienną udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną wyników badań. Posiada wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników.