Laboratorium

Pobieranie materiału 

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są do badań laboratoryjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 10:00.

Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Laboratorium prowadzi codzienną udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrzlaboratoryjną wyników badań. Posiada wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników.