Pracownie

Pracownie specjalistyczne nie są objęte decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szpital poczynił wszelkie starania, aby pracownie mogły realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.

-strona w opracowaniu

-strona w przygotowaniu

Laboratorium analityczne i mikrobiologiczne

Koordynator Laboratorium – Agata Cebula – specjalista diagnostyki laboratoryjnej,  

                                                                          laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

📞 61-44-36-577
adres mail: laboratorium@spzoz-grodzisk.pl

 • Pracownia Analityki
  📞 61-44-36-571
 • Pracownia Immunotransfuzjologi i Bank Krwi
  📞 61-44-36-572
 • Pracownia Mikrobiologi
  📞 61-44-36-576
 • Pokój socjalny
  📞 61-44-36-572

Laboratorium prowadzi działalność całodobową na rzecz pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych z zakresu analityki laboratoryjnej, mikrobiologii lekarskiej i immunotrasfuzjologii z Bankiem Krwi.

Znaczna liczba badań wykonywanych jest dla odbiorców zewnętrznych. Materiał do badań pobierany jest w Punkcie Pobrań na podstawie skierowania od lekarza  POZ  i poradni specjalistycznych.

Wykonujemy również badania bez skierowania dla pacjentów indywidualnych.

W Laboratorium wykonujemy szeroki zakres badań . Oprócz podstawowych analiz medycznych, wykonujemy  badania hormonalne, oznaczenia stężeń tzw. markerów nowotworowych, witamin, serologiczną diagnostykę schorzeń zakaźnych m.in boreliozy i SARS-CoV-2. Wszystkie oferowane badania można znaleźć na stronie internetowej w części Cennik Usług. —Cennik— Poza wykonywanymi badaniami pośredniczymy w dostępie do badań wysokospecjalistycznych nie wykonywanych na miejscu. Badania są wykonywane  przez kadrę o wysokich kwalifikacjach – diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy – badawczy  renomowanych producentów o zasięgu globalnym. Wszystkie metody badań poddawane są codziennej wewnętrznej kontroli jakości oraz systematycznym ocenom jakości w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach.

Punkt Pobrań

Punkt Pobrań znajduje się w budynku Poradni Szpitalnych.
Pobieranie krwi do badań, dostarczenie materiału (mocz, kał) oraz wymazów do badań mikrobiologicznych odbywa się   od poniedziałku do piątku w godzinach  7:15- 10:00.
Odbiór wyników  w punkcie pobrań w godzinach 13:00-14:00.

Materiał do badań  jest na  podstawie skierowania od lekarza POZ lub poradni specjalistycznych. Badania wykonywane są bezpłatnie gdy lekarz ma  umowę z SPZOZ w tym zakresie.

Wykonujemy również badania bez skierowania dla pacjentów indywidualnych , wszystkie oferowane badania można znaleźć na stronie internetowej w części Cenniki Usług. —Cennik— Jest możliwość płatności kartą płatniczą.
Przygotowanie Pacjenta do pobrania krwi.
Na wyniki wielu badań posiłek ma niewielki wpływ, to jednak przybycie na czczo, po wypoczynku nocnym umożliwia uzyskanie wyników w sposób wystandaryzowany. Poranne leki należy zażywać po pobraniu krwi do badań. Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Obecnie wykonujemy testy do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM i IgG, które powstały po kontakcie z wirusem. Badania wykonujemy z surowicy krwi pacjenta na analizatorze dokładną metodą półilościową. Koszt wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM wynosi 50 zł i  anty-SARS-CoV-2 IgG -50zł. W Laboratorium nie wykonujemy wymazów w kierunku SARS-CoV-2 .

Laboratorium prowadzi codzienną udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrz laboratoryjną wyników badań. Posiada wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników.

Punkt Pobrań znajduje się w budynku Poradni Szpitalnych.
Pobieranie krwi do badań, dostarczenie materiału (mocz, kał) oraz wymazów do badań mikrobiologicznych odbywa się   od poniedziałku do piątku w godzinach  7:15- 10:00.
Odbiór wyników  w punkcie pobrań w godzinach 13:00-14:00.

Materiał do badań  jest na  podstawie skierowania od lekarza POZ lub poradni specjalistycznych. Badania wykonywane są bezpłatnie gdy lekarz ma  umowę z SPZOZ w tym zakresie.

Wykonujemy również badania bez skierowania dla pacjentów indywidualnych , wszystkie oferowane badania można znaleźć na stronie internetowej w części Cenniki Usług. —Cennik— Jest możliwość płatności kartą płatniczą.
Przygotowanie Pacjenta do pobrania krwi.
Na wyniki wielu badań posiłek ma niewielki wpływ, to jednak przybycie na czczo, po wypoczynku nocnym umożliwia uzyskanie wyników w sposób wystandaryzowany. Poranne leki należy zażywać po pobraniu krwi do badań. Do pobierania krwi stosowany jest jednorazowy sprzęt w systemie zamkniętym, co zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjenta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą, która gwarantuje wykonanie badań zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Obecnie wykonujemy testy do oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM i IgG, które powstały po kontakcie z wirusem. Badania wykonujemy z surowicy krwi pacjenta na analizatorze dokładną metodą półilościową. Koszt wykonania badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgM wynosi 50 zł i  anty-SARS-CoV-2 IgG -50zł. W Laboratorium nie wykonujemy wymazów w kierunku SARS-CoV-2 .

Laboratorium prowadzi codzienną udokumentowaną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną i zewnątrz laboratoryjną wyników badań. Posiada wdrożone obligatoryjne standardy jakości opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, które zapewniają wysoką wiarygodność wyników.