Pracownie

Pracownie specjalistyczne nie są objęte decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szpital poczynił wszelkie starania, aby pracownie mogły realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.