Poradnie

Poradnie specjalistyczne nie są objęte decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szpital poczynił wszelkie starania, aby poradnie mogły realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego dla pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni pod nr telefonu:  (61) 44 36 539

Porady telefoniczne pod numerem : 722-320-168

Udostępnianie dokumentacji medycznej w godzinach pracy poradni.

Dzień tygodnia Godziny pracy Pacjentów przyjmuje
Poniedziałek 800 – 1430 dr n. med. Bartosz Cybułka
specjalista chirurgii ogólnej
Wtorek 800 – 1430 lek. med. Jacek Rapeła
specjalista chirurgii ogólnej
Środa 800 – 1430 lek. med. Ryszard Derewnicki
specjalista chirurgii ogólnej
specjalista chirurgii onkologicznej
Czwartek 800 – 1430 lek. med. Jacek Rapeła
specjalista chirurgii ogólnej
Piątek 1000 – 1800 dr n. med. Marcin Grochowalski
specjalista chirurgii ogólnej

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni pod nr telefonu:  (61) 44 36 539

Udostępnianie dokumentacji medycznej w godzinach pracy poradni.

Dzień tygodnia Godziny pracy Pacjentów przyjmuje
Poniedziałek 900 – 1200 lek. med. Sulaiman Kraiz
specjalista ortopedii i traumatologii 
Czwartek 900 – 1400 lek. med. Dariusz Szkudlarczyk
specjalista ortopeda

-strona w opracowaniu

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni pod nr telefonu:  (61) 44 36 550

Porady telefoniczne pod numerem : (61) 44 36 550

Udostępnianie dokumentacji medycznej w godzinach pracy poradni.

Dzień tygodnia Godziny pracy Pacjentów przyjmuje
Poniedziałek 1400 – 1700 lek. med. Jerzy Wierzchowiecki
specjalista chorób wewnętrznych kardiolog
Czwartek 1000 – 1400 lek. med. Jerzy Wierzchowiecki
specjalista chorób wewnętrznych kardiolog
Piątek 830 – 1330 dr n. med. Małgorzata Pohl
specjalista chorób wewnętrznych kardiolog

Rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni pod nr telefonu:  (61) 44 36 561

Porady telefoniczne pod numerem : (61) 44 36 561

Udostępnianie dokumentacji medycznej w godzinach pracy poradni.

Dzień tygodnia Godziny pracy Pacjentów przyjmuje
Poniedziałek 800 – 1100
1400-1800
lek. med. Maria Jędraszak
specjalista ginekolog-położnik
lek. med. Renata Kurczab
specjalista ginekolog-położnik
Wtorek 800 – 1400 lek. med. Hanna Górska-Rzepa
specjalista ginekolog-położnik
Środa  800 -1600 lek. med. Maria Jędraszak
specjalista ginekolog-położnik 
Czwartek 1100 – 1400 lek. med. Krzysztof Stępniewski
specjalista ginekolog-położnik
Piatek 800 – 1200 lek. med. Hanna Górska-Rzepa
specjalista ginekolog-położnik