RATOWNICTWO MEDYCZNE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp , realizuje świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu grodziskiego :

Grodzisk Wielkopolski – ZRM typu S – specjalistyczny. Zespół składa się z lekarza i ratowników medycznych. Miejsce stacjonowania – SPZOZ Grodzisk ,ul Mossego 3

Wielichowo- ZRM typu P – podstawowy. Zespół składa się z ratowników medycznych. Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa – ul. Pocztowa 49, 64-050 Wielichowo

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (z 8 września 2006 r.).

 UWAGA !!! NUMERY ALARMOWE!!!!

112!!           999 !!

       Zachowaj spokój, udzielaj odpowiedzi na pytania dyspozytora medycznego.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Procedura zbierania wywiadu

  1. Dzień dobry, Pogotowie Ratunkowe/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (oddział, funkcja, nazwisko), słucham, w czym mogę pomóc (oferta pomocy)
  2. Proszę podać adres (dokładna lokalizacja, punkty orientacyjne, numer telefonu, imię i nazwisko wzywającego).
  3. Kto potrzebuje pomocy (wiek, płeć, imię, nazwisko, przydomek)?
  4. Co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)? .

Ostateczną decyzje o zadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego podejmuje dyspozytor!!Pamiętaj to Dyspozytor kończy rozmowę !!!

TRANSPORT MEDYCZNY

TELEFON –  519137753 , 614436531 – CZYNNY CAŁĄ DOBĘ.

Transport bezpłatny – na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego z którym mamy podpisana umowę na wykonanie usługi transportowej.

Transport specjalistyczny – pomiędzy placówkami medycznymi.

Transport materiałów medycznych, laboratoryjnych.

Transport komercyjny – usługa płatna do wyznaczonych miejsc na terenie polski.

Świadczenia transportu medycznego, są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę medyczna oraz specjalistyczne środki transportu.

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy Państwu zabezpieczenie medyczne wszelkiego rodzaju imprez. Skład zespołu dobieramy indywidualnie w zależności od specyfiki.

Oferujemy Państwu zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów wyposażonych w sprzęt niezbędny do udzielenia szybkiej i profesjonalnej pomocy medycznej, który będzie czuwał zarówno nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, jak i podczas transportu medycznego.

  • organizację stałych punktów medycznych na terenie imprezy
  • obecność ambulansu i ekip wyjazdowych w trakcie trwania imprezy
  • patrole medyczne
  • przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową.