Aktualności

Zalecenia dla Pacjenta z dodatnim wynikiem badania...

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie)…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Przekazywanie rzeczy osobistych pacjentom szpitala...

I N F O R M A C J A Ze względu na konieczność przestrzegania zasad zapobiegania i profilaktyki szerzenia się chorób wirusowych i zakaźnych wprowadza się następujące ograniczenia: Dotyczące przekazywania rzeczy osobistych: Przekazanie rzeczy osobistych pacjentowi hospitalizowanemu w naszym szpitalu odbywać się będzie trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) w zorganizowanym na ten…

czytaj więcej »
czytaj więcej »