Oddział noworodkowy

Kierownik koordynator: lek. med. Małgorzata Kroll – specjalista neonatolog, pediatra
Pielęgniarka koordynująca: Halina Kotowska
Tel. (61) 44 36 573

Oddział prowadzony jest w systemie rooming-in /matka + dziecko/- umożliwiającym przebywanie matki z noworodkiem od pierwszych godzin życia pod opieką pielęgniarki i położnej. Ponadto dysponuje pomieszczeniami dla noworodków wymagających szczególnej opieki, wyposażonymi w sprzęt konieczny do ratowania życia chorych noworodków. Są to: inkubatory, stanowisko reanimacyjno – obserwacyjne i stanowisko do intensywnej terapii z możliwością zastosowania mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora, oraz sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji -Infant-flow. Dzieci leczone są w oddziale do czasu uzyskania poprawy, lub do czasu przekazania do szpitala o wyższym stopniu referencyjności – o ile zachodzi taka konieczność.

Każdy zdrowy noworodek, w trakcie pobytu w oddziale jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień – przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej typu B. Ma wykonywane przesiewowe badanie słuchu, pobieraną krew na badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy oraz wykonane USG przezciemieniowe główki i USG jamy brzusznej. W razie potrzeby przy nasilonej żółtaczce noworodkowej stosujemy leczenie fototerapią.

Matki w czasie pobytu w oddziale mają możliwość zapoznania się i aktywnego uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych noworodka. Propagujemy karmienie naturalne. Pielęgniarki naszego oddziału dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie karmienia piersią i udzielają pomocy w problemach laktacyjnych.

Kadra lekarska oddziału noworodkowego to specjaliści w zakresie neonatologii i pediatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z noworodkiem. Zespół lekarsko – pielęgniarski stale doskonali swoje umiejętności na kursach podyplomowych i sympozjach.