Oddział Noworodkowy

Kierownik: Małgorzata Kroll  – specjalista neonatolog, pediatra
Pielęgniarka Koordynująca: Halina Kotowska
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 574
Dyżurka pielęgniarska tel.: (61) 44 36 573
oddz.noworodkowy@spzoz-grodzisk.pl

Oddział Noworodkowy nie jest objęty decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Szpital poczynił wszelkie starania, aby oddział mógł realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze opieki nad noworodkiem z zachowaniem zasad izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego.  

Jednocześnie mając na uwadze stany nagłe w położnictwie wymagające niezwłocznej pomocy, które mogą się zdarzyć u pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 szpital zapewnia izolowane sale dla dziecka, zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii.

Oddział prowadzony jest w systemie rooming-in /matka + dziecko/- umożliwiającym przebywanie matki z noworodkiem od pierwszych godzin życia pod opieką pielęgniarki i położnej. Ponadto dysponuje pomieszczeniami dla noworodków wymagających szczególnej opieki, wyposażonymi w sprzęt konieczny do ratowania życia chorych noworodków. Są to: inkubatory, stanowisko reanimacyjno – obserwacyjne i stanowisko do intensywnej terapii z możliwością zastosowania mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora, oraz sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji -Infant-flow. Dzieci leczone są w oddziale do czasu uzyskania poprawy, lub do czasu przekazania do szpitala o wyższym stopniu referencyjności – o ile zachodzi taka konieczność.

Każdy zdrowy noworodek, w trakcie pobytu w oddziale jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień – przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej typu B. Ma wykonywane przesiewowe badanie słuchu, pobieraną krew na badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy oraz wykonane USG przezciemieniowe główki i USG jamy brzusznej. W razie potrzeby przy nasilonej żółtaczce noworodkowej stosujemy leczenie fototerapią.

Matki w czasie pobytu w oddziale mają możliwość zapoznania się i aktywnego uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych noworodka. Propagujemy karmienie naturalne. Pielęgniarki naszego oddziału dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie karmienia piersią i udzielają pomocy w problemach laktacyjnych.

Kadra lekarska oddziału noworodkowego to specjaliści w zakresie neonatologii i pediatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z noworodkiem. Zespół lekarsko – pielęgniarski stale doskonali swoje umiejętności na kursach podyplomowych i sympozjach.