Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Kierownik: Jerzy Wierzchowiecki – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Pielęgniarka Koordynująca: Justyna Szuba
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 538
Dyżurka pielęgniarska: (61) 44 36 526
oddz.wewnetrzny@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale  Internistyczno – Kardiologiczny zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 28 łóżkami dla chorych w salach 2-4 osobowych, każda z własną łazienką.

Opieką i leczeniem zajmuję się  wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.