Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Kierownik: Katarzyna Kłak – specjalista ginekolog – położnik
Położna Koordynująca: Monika Jakubowicz – Koza
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 556
Dyżurka położnych tel.: (61) 44 36 557
oddz.gin-pol@spzoz-grodzisk.pl

Oddział Ginekologiczno – Położniczy nie jest objęty decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Szpital poczynił wszelkie starania, aby oddział mógł realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego dla pacjentek niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie mając na uwadze stany nagłe w położnictwie wymagające niezwłocznej pomocy, które mogą się zdarzyć u pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 szpital zapewnia izolowane sale dla matki i osobne dla dziecka, zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim dysponuje 32 łóżkami w nowo oddanym budynku w salach 2 i 3 osobowych wyposażonych we własne węzły sanitarne. 

Nowością jest blok porodowy składający się z 2 sal porodowych i salą przeznaczoną do cięć cesarskich.

Wszyscy lekarze to specjaliści z długoletnim doświadczeniem zdobywanym pracą w miejscowym i okolicznych szpitalach, w tym także klinikach Uniwersytetu Medycznego. Położne, będące zawsze najbliżej potrzebujących pomocy, z zaangażowaniem i poświęceniem realizują swoje powołanie. Wykonujemy szeroki zakres operacji i zabiegów ginekologicznych, także z wykorzystaniem technik endoskopowych, (hysteroscopia diagnostyczna i operacyjna). Wprowadzamy nowe materiały i techniki operacyjne, pozwalające zmniejszyć skutki uboczne i zwiększyć efektywność przeprowadzanego leczenia operacyjnego.

Prowadzimy diagnostykę zaburzeń endokrynologicznych związanych z cyklem płciowym.

Przeprowadzamy wstępną diagnozę zaburzeń płodności. Diagnozujemy i leczymy zaburzenia kontroli oddawania moczu (technika TOT). Wykonujemy pełen zakres operacji korygujących defekt położenia narządów płciowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Współpracujemy z Oddziałem Chirurgicznym i Internistycznym co zapewnia pełniejsze bezpieczeństwo pacjentom ze złożonymi problemami zdrowotnymi. W zakresie położnictwa prowadzimy pacjentki z patologią ciąży adekwatnie do poziomu referencyjności oddziału. Dysponujemy możliwością diagnostyki USG z wykorzystywaniem technik Doppler i Color Doppler. Otaczamy rodzące i położnice troskliwą opieką. Zachęcamy do aktywnego porodu z wykorzystaniem dowolnych pozycji porodu. Staramy się być współuczestnikami porodu gotowymi nieść konieczną pomoc. Zawsze gotowa Sala Operacyjne stwarza możliwość interwencji w przypadku niespodziewanych komplikacji.