Oddział ginekologiczno-położniczy

Kierownik: lek. med. Katarzyna Kłak – specjalista ginekolog-położnik
Pielęgniarka koordynująca: Jolanta Frąckowiak
Tel. (61) 44 36 557

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim dysponuje 32 łóżkami w nowo oddanym budynku w salach 2 i 3 osobowych wyposażonych we własne węzły sanitarne. 

Nowością jest blok porodowy składający się z 2 sal porodowych i salą przeznaczoną do cięć cesarskich.

Wszyscy lekarze to specjaliści z długoletnim doświadczeniem zdobywanym pracą w miejscowym i okolicznych szpitalach, w tym także klinikach Uniwersytetu Medycznego. Położne, będące zawsze najbliżej potrzebujących pomocy, z zaangażowaniem i poświęceniem realizują swoje powołanie. Wykonujemy szeroki zakres operacji i zabiegów ginekologicznych, także z wykorzystaniem technik endoskopowych, (hysteroscopia diagnostyczna i operacyjna). Wprowadzamy nowe materiały i techniki operacyjne, pozwalające zmniejszyć skutki uboczne i zwiększyć efektywność przeprowadzanego leczenia operacyjnego.

Prowadzimy diagnostykę zaburzeń endokrynologicznych związanych z cyklem płciowym.

Przeprowadzamy wstępną diagnozę zaburzeń płodności. Diagnozujemy i leczymy zaburzenia kontroli oddawania moczu (technika TOT). Wykonujemy pełen zakres operacji korygujących defekt położenia narządów płciowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Współpracujemy z Oddziałem Chirurgicznym i Internistycznym co zapewnia pełniejsze bezpieczeństwo pacjentom ze złożonymi problemami zdrowotnymi. W zakresie położnictwa prowadzimy pacjentki z patologią ciąży adekwatnie do poziomu referencyjności oddziału. Dysponujemy możliwością diagnostyki USG z wykorzystywaniem technik Doppler i Color Doppler. Otaczamy rodzące i położnice troskliwą opieką. Zachęcamy do aktywnego porodu z wykorzystaniem dowolnych pozycji porodu. Staramy się być współuczestnikami porodu gotowymi nieść konieczną pomoc. Zawsze gotowa Sala Operacyjne stwarza możliwość interwencji w przypadku niespodziewanych komplikacji.