Oddział Chirurgiczny

Kierownik:
Pielęgniarka Koordynująca: Barbara Kamieniczna
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 568
Dyżurka pielęgniarska: (61) 44 36 548
oddz.chirurgiczny@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale  Chirurgicznym zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 30 łóżkami dla chorych w salach 2-4 osobowych, każda z własną łazienką.

Opieką i leczeniem zajmuję się  wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.