Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik koordynator: lek. med. Krzysztof Winkler – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka koordynująca: Magdalena Woźniczak
Tel. (61) 44 36 569

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są ciężko chorzy pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

– z ostrą niewydolnością oddechową,

– z ostrą niewydolnością układu krążenia,

– pacjenci po ciężkich urazach wielonarządowych min. ośrodkowego układu nerwowego,

– z powodu ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych z towarzyszącą niewydolnością wielonarządową,

– z możliwością prowadzenia terapii nerkozastępczej.

Oddział leczy pacjentów dorosłych zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami i normami dla OIT, co zapewnia wykształcona i doświadczona kadra lekarzy i pielęgniarek oraz nowoczesne wyposażenie w aparaturę medyczną.

Gałąź anestezjologiczna to, w ramach bloku operacyjnego, sali cięć cesarskich, gabinetów zabiegowych i endoskopowych prowadzenie znieczuleń ogólnych, regionalnych i zbilansowanych z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających. Prowadzona jest także bezpośrednia opieka pooperacyjna z leczeniem bólu ostrego.