Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik : Krzysztof Winkler
Pielęgniarka koordynująca: Magdalena Woźniczak
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 579
Dyżurka pielęgniarska tel.: (61) 44 36 569
oddz.aiit@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej/ARDS/ w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 3 stanowiskami leczniczymi, wyposażonymi w najwyższej klasy sprzęt, dedykowany opiece nad pacjentami w najcięższym stanie przy udziale wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Oddział prowadzi leczenie specjalistyczne chorych z:
– ostrą niewydolnością oddechową /ARDS , stanem astmatycznym , POCHP , ciężkim zapaleniem płuc: śródmiąższowe wirusowe i bakteryjne, grzybicze , atypowe,
– niewydolnością krążenią / ostrym zespółem wieńcowym , wstrząs kardiogenny, zatorowością płucną / , niewydolnością krążenia w przebiegu wstrząsu septycznego,
– wstrząsem: septycznym, hipowolemicznym, krwotocznym, anafilaktycznym,

oraz
– stany ciężkie niewyrównane lub powikłane pooperacyjne,
– ciężkie ostre zapalenie trzustki
– ciężkie niewyrównane stany cukrzycowe/śpiączkę ketonową/
– stan padaczkowy
– ciężkie udary mózgu krwotoczne i niedokrwienne
– urazy wielonarządowe w przypadku braku możliwości przekazania do innych ośrodków
– mieszane w/w stany jako niewydolności wielonarządowe.
– prowadzenie stanów w terapii daremnej u chorych wymagających respiratoroterapii /ciężkie bólowe stany nowotworowe/.

 W oddziale wykonujemy terapie nerkozastępcze w postaci hemodializy i hemodiafiltracji u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek oraz w przebiegu innych chorób./m.in. wstrząsu septycznego , ostrego zapalenia trzustki/.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii roztacza również opiekę nad chorymi w ramach bloku operacyjnego:

  • zabiegi urologiczne,
  • chirurgiczne,
  • ortopedyczne,
  • ginekologiczne
  • z zakresu położnictwa /cięcia cesarskie/.


Wykonujemy znieczulenia:

  • przewodowe,
  • podpajęczynówkowe,
  • odcinkowe dożylne,
  • miejscowe,
  • znieczulenia ogólne dożylne i dotchawicze


W szpitalu stworzony jest schemat terapii p/bólowej dla chorych w poszczególnych oddziałach, zarówno w leczeniu zachowawczym jak i pooperacyjnym.