Oddziały szpitalne

Kierownik : Krzysztof Winkler
Pielęgniarka koordynująca: Magdalena Woźniczak
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 579
Dyżurka pielęgniarska tel.: (61) 44 36 569
oddz.aiit@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiej niewydolności oddechowej/ARDS/ w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 3 stanowiskami leczniczymi, wyposażonymi w najwyższej klasy sprzęt, dedykowany opiece nad pacjentami w najcięższym stanie przy udziale wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Oddział prowadzi leczenie specjalistyczne chorych z:
– ostrą niewydolnością oddechową /ARDS , stanem astmatycznym , POCHP , ciężkim zapaleniem płuc: śródmiąższowe wirusowe i bakteryjne, grzybicze , atypowe,
– niewydolnością krążenią / ostrym zespółem wieńcowym , wstrząs kardiogenny, zatorowością płucną / , niewydolnością krążenia w przebiegu wstrząsu septycznego,
– wstrząsem: septycznym, hipowolemicznym, krwotocznym, anafilaktycznym,

oraz
– stany ciężkie niewyrównane lub powikłane pooperacyjne,
– ciężkie ostre zapalenie trzustki
– ciężkie niewyrównane stany cukrzycowe/śpiączkę ketonową/
– stan padaczkowy
– ciężkie udary mózgu krwotoczne i niedokrwienne
– urazy wielonarządowe w przypadku braku możliwości przekazania do innych ośrodków
– mieszane w/w stany jako niewydolności wielonarządowe.
– prowadzenie stanów w terapii daremnej u chorych wymagających respiratoroterapii /ciężkie bólowe stany nowotworowe/.

 W oddziale wykonujemy terapie nerkozastępcze w postaci hemodializy i hemodiafiltracji u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek oraz w przebiegu innych chorób./m.in. wstrząsu septycznego , ostrego zapalenia trzustki/.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii roztacza również opiekę nad chorymi w ramach bloku operacyjnego:

  • zabiegi urologiczne,
  • chirurgiczne,
  • ortopedyczne,
  • ginekologiczne
  • z zakresu położnictwa /cięcia cesarskie/.

Wykonujemy znieczulenia:

  • przewodowe,
  • podpajęczynówkowe,
  • odcinkowe dożylne,
  • miejscowe,
  • znieczulenia ogólne dożylne i dotchawicze

W szpitalu stworzony jest schemat terapii p/bólowej dla chorych w poszczególnych oddziałach, zarówno w leczeniu zachowawczym jak i pooperacyjnym.

Kierownik:
Pielęgniarka Koordynująca: Barbara Kamieniczna
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 568
Dyżurka pielęgniarska: (61) 44 36 548
oddz.chirurgiczny@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale  Chirurgicznym zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 30 łóżkami dla chorych w salach 2-4 osobowych, każda z własną łazienką.

Opieką i leczeniem zajmuję się  wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.

Kierownik: Małgorzata Kroll  – specjalista neonatolog, pediatra
Pielęgniarka Koordynująca: Halina Kotowska
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 574
Dyżurka pielęgniarska tel.: (61) 44 36 573
oddz.noworodkowy@spzoz-grodzisk.pl

Oddział Noworodkowy nie jest objęty decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Szpital poczynił wszelkie starania, aby oddział mógł realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze opieki nad noworodkiem z zachowaniem zasad izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego.  

Jednocześnie mając na uwadze stany nagłe w położnictwie wymagające niezwłocznej pomocy, które mogą się zdarzyć u pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 szpital zapewnia izolowane sale dla dziecka, zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii.

Oddział prowadzony jest w systemie rooming-in /matka + dziecko/- umożliwiającym przebywanie matki z noworodkiem od pierwszych godzin życia pod opieką pielęgniarki i położnej. Ponadto dysponuje pomieszczeniami dla noworodków wymagających szczególnej opieki, wyposażonymi w sprzęt konieczny do ratowania życia chorych noworodków. Są to: inkubatory, stanowisko reanimacyjno – obserwacyjne i stanowisko do intensywnej terapii z możliwością zastosowania mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora, oraz sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji -Infant-flow. Dzieci leczone są w oddziale do czasu uzyskania poprawy, lub do czasu przekazania do szpitala o wyższym stopniu referencyjności – o ile zachodzi taka konieczność.

Każdy zdrowy noworodek, w trakcie pobytu w oddziale jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień – przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej typu B. Ma wykonywane przesiewowe badanie słuchu, pobieraną krew na badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy oraz wykonane USG przezciemieniowe główki i USG jamy brzusznej. W razie potrzeby przy nasilonej żółtaczce noworodkowej stosujemy leczenie fototerapią.

Matki w czasie pobytu w oddziale mają możliwość zapoznania się i aktywnego uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych noworodka. Propagujemy karmienie naturalne. Pielęgniarki naszego oddziału dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie karmienia piersią i udzielają pomocy w problemach laktacyjnych.

Kadra lekarska oddziału noworodkowego to specjaliści w zakresie neonatologii i pediatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z noworodkiem. Zespół lekarsko – pielęgniarski stale doskonali swoje umiejętności na kursach podyplomowych i sympozjach.

Kierownik: Jerzy Wierzchowiecki – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Pielęgniarka Koordynująca: Honorata Burlaga
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 538
Dyżurka pielęgniarska: (61) 44 36 526
oddz.wewnetrzny@spzoz-grodzisk.pl

Od 30.10.2020 r w Oddziale  Internistyczno – Kardiologiczny zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  hospitalizowani są chorzy wyłącznie z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

Oddział dysponuje 28 łóżkami dla chorych w salach 2-4 osobowych, każda z własną łazienką.

Opieką i leczeniem zajmuję się  wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów.

Kierownik: Katarzyna Kłak – specjalista ginekolog – położnik
Położna Koordynująca: Monika Jakubowicz – Koza
Dyżurka lekarska tel.: (61) 44 36 556
Dyżurka położnych tel.: (61) 44 36 557
oddz.gin-pol@spzoz-grodzisk.pl

Oddział Ginekologiczno – Położniczy nie jest objęty decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Szpital poczynił wszelkie starania, aby oddział mógł realizować wszystkie swoje dotychczasowe świadczenia w obszarze izolacji i bezpieczeństwa epidemicznego dla pacjentek niezakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie mając na uwadze stany nagłe w położnictwie wymagające niezwłocznej pomocy, które mogą się zdarzyć u pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 szpital zapewnia izolowane sale dla matki i osobne dla dziecka, zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala w Grodzisku Wielkopolskim dysponuje 32 łóżkami w nowo oddanym budynku w salach 2 i 3 osobowych wyposażonych we własne węzły sanitarne. 

Nowością jest blok porodowy składający się z 2 sal porodowych i salą przeznaczoną do cięć cesarskich.

Wszyscy lekarze to specjaliści z długoletnim doświadczeniem zdobywanym pracą w miejscowym i okolicznych szpitalach, w tym także klinikach Uniwersytetu Medycznego. Położne, będące zawsze najbliżej potrzebujących pomocy, z zaangażowaniem i poświęceniem realizują swoje powołanie. Wykonujemy szeroki zakres operacji i zabiegów ginekologicznych, także z wykorzystaniem technik endoskopowych, (hysteroscopia diagnostyczna i operacyjna). Wprowadzamy nowe materiały i techniki operacyjne, pozwalające zmniejszyć skutki uboczne i zwiększyć efektywność przeprowadzanego leczenia operacyjnego.

Prowadzimy diagnostykę zaburzeń endokrynologicznych związanych z cyklem płciowym.

Przeprowadzamy wstępną diagnozę zaburzeń płodności. Diagnozujemy i leczymy zaburzenia kontroli oddawania moczu (technika TOT). Wykonujemy pełen zakres operacji korygujących defekt położenia narządów płciowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Współpracujemy z Oddziałem Chirurgicznym i Internistycznym co zapewnia pełniejsze bezpieczeństwo pacjentom ze złożonymi problemami zdrowotnymi. W zakresie położnictwa prowadzimy pacjentki z patologią ciąży adekwatnie do poziomu referencyjności oddziału. Dysponujemy możliwością diagnostyki USG z wykorzystywaniem technik Doppler i Color Doppler. Otaczamy rodzące i położnice troskliwą opieką. Zachęcamy do aktywnego porodu z wykorzystaniem dowolnych pozycji porodu. Staramy się być współuczestnikami porodu gotowymi nieść konieczną pomoc. Zawsze gotowa Sala Operacyjne stwarza możliwość interwencji w przypadku niespodziewanych komplikacji.