O nas


Szpital

SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim to szpital powiatowy o wieloletniej tradycji, która już od prawie 130 lat służy pacjentom powiatu grodziskiego i nie tylko.

Szpital  usytuowany jest 52 km od Poznania, 30 km od Kościana, 25 km od Wolsztyna i 21 km od Nowego Tomyśla. Oferta medyczna szpitala jest skierowana przede wszystkim do pacjentów zamieszkujących teren powiatu grodziskiego, którego populacja wynosi 51 893 mieszkańców (źródło: GUS 31.12.2109 r.), obejmująca 5 gmin powiatu (Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo). Leczymy także pacjentów z powiatów ościennych: poznańskiego, kościańskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego oraz innych jeśli jest taka potrzeba i wola pacjenta.

Obszar szpitala to kompleks dwóch budynków:

 • część medyczna
 • część administracyjna

Aktualnie szpital składa się z pięciu oddziałów:

 •  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 •  Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym
 •  Oddziału Ginekologiczno – Położniczego
 •  Oddziału Noworodkowego
 •  Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego

W strukturach szpitala funkcjonują także:

 •  Apteka szpitalna
 •  Blok operacyjny
 •  Centralna sterylizatornia
 •  Izba Przyjęć
 •  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, tzw. Pomoc wieczorowa.
 •  Transport sanitarny
 •  Zespoły Ratownictwa Medycznego

Udzielamy świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych:

 •   Poradnia Chirurgiczna
 •  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 •  Poradnia Gastroenterologiczna
 •  Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
 •   Poradnia Kardiologiczna

Szpital Powiatowy w Grodzisku Wielkopolskim funkcjonuje w systemie lecznictwa na poziomie referencyjności szpitala powiatowego. Działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który jest naszym głównym płatnikiem. Oferujemy także świadczenia komercyjne.

Obecnie szpital od 30.10.2020 r zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.10.2020 r. nr ZD-IV.967.105.2020.1(3) o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prowadzi leczenie chorych wyłącznie z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 w Oddziale:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Internistyczno – Kardiologicznym
 • Chirurgicznym.
Z tej decyzji wyłączony jest Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Oddział Noworodkowy. Oddziały te realizują swoją dotychczasową działalność w obszarze świadczeń z ginekologii i położnictwa dla pacjentek niezakażonych.  Jednocześnie mając na uwadze stany nagłe w położnictwie wymagające niezwłocznej pomocy, które mogą się zdarzyć u pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 szpital zapewnia odrębne, izolowane sale dla matki i osobne dla dziecka, zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii.

Dyrekcja


 • Dyrektor
 • Halina Sroczyńska

 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
 • Mirosław Drzewiecki

 • Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
 • Krzysztof Winkler

Kontakt

 • 📞 61-44-36-500 lub 61-44-45-523
 • 📠 61-44-45-720
 • 📧 szpital@spzoz-grodzisk.pl

Administracja


 • Koordynator ds. Pielęgniarek i Położnych
 • 📞 61-44-36-529

 • Dział Metodyczno-Organizacyjny
 • 📞 61-44-36-553

 • Dział Zaopatrzenia
 • 📞 61-44-36-523

 • Dział Księgowy
 • 📞 61-44-36-503

 • Dział Techniczny
 • 📞 61-44-36-522

 • Dział Kadr
 • 📞 61-44-36-506

 • Dział Zamówień Publicznych
 • 📞 61-44-36-505