Kontakt

Siedziba administracji:

ul.Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Telefon: (61)444 55 23; Fax: (61)444 57 20

Mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl

NIP 995-00-36-856; REGON 000317760
Nr konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. o/Nowy Tomyśl
95 1020 4144 0000 6402 0007 0300

Dyrektor SPZOZ – Jacek Profaska

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Mirosław Drzewiecki

Dział Księgowy – Główna Księgowa – Aleksandra Bendowska

Dział Kadrowy – Beata Dziurla

Dział Metodyczno-Organizacyjny – Renata Kamieniarz

Dział Zaopatrzenia i Transportu – Daniel Fabiś

Dział Techniczny – Piotr Kandulski

Działalność medyczna – Izba przyjęć, Oddziały szpitalne, Poradnie specjalistyczne, Dział diagnostyczny, NŚPL

ul. Mossego 3
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Izba Przyjęć – Koordynator – Beata Skrzypek

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny – Koordynator – Lek. med. Jerzy Wierzchowiecki

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym – Koordynator – Lek. med. Andrzej Wach

Oddział Położniczo-Ginekologiczny – Koordynator – Lek. med. Katarzyna Kłak

Oddział Noworodkowy – Koordynator – Lek. med. Małgorzata Kroll

Oddział Anestezjologii i Intensywej Terapii – Koordynator – Lek. med. Krzysztof Winkler

Blok Operacyjny – Koordynator – Lek. med. Krzysztof Winkler

Poradnie specjalistyczne:

  • Poradnia Chirurgiczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Pracownie diagnostyczne:

  • Laboratorium – Koordynator – mgr Agata Cebula
  • Pracownia Bakteriologii – Kierownik – 
  • Pracownia Immunologii Tranfuzjologicznych
  • Bank Krwi

Pracownia Gastroenterologiczna

Pracownia RTG

Pracownia USG

Pracownia TK

Pogotowie Ratunkowe – Tel. 999 lub 112

Koordynatorzy – mgr Tomasz Kurkowiak, mgr Łukasz Spieczyński

– Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – P (miejsce stacjonowania Wielichowo)

– Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny – S (miejsce stacjonowania Grodzisk Wielkopolski)

– Transport Sanitarny – T