Rozstrzygnięcie konkursu na koordynatora DKD.111.9.2020 z dnia 07.10.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na pełnienie funkcji na stanowisku koordynatora medycznego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych :

Przez lekarza w zakresie Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp. Lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej