Konkurs: DKD.111.3.2020 z dnia 08.06.2020 r.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373),ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotne w Grodzisku Wielkopolski

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym przez lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Komplet dokumentów do pobrania: pobierz (08.06.2020)