Konkurs: DKD.111.2.2020 z dnia 04.03.2020 r.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej  w Grodzisku Wielkopolskim

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym przez lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Komplet dokumentów do pobrania  – pobierz (04.03.2020)