Konkurs: DKD.111.1.2020 z dnia 08.01.2020 r.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r.poz.2190 ) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm.),
ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w zakresie:

Ginekologii i Położnictwa – w Poradni Ginekologiczno-Położniczej
Szpitala w Grodzisku Wlkp.

Komplet dokumentów do pobrania  – pobierz (08.01.2020)