Konkursy ofert

Konkurs ofert na pełnienie  funkcji na stanowisku koordynatora  medycznego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym

http://spzoz-grodzisk.pl/konkursy_ofert/konkurs-dkd-111-6-2020-z-dnia-28-08-2020-r/

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym

http://spzoz-grodzisk.pl/konkursy_ofert/konkurs-dkd-111-8-2020-z-dnia-15-wrzesnia-2020-r/