ŚWIADCZENIE KOMPLEKSPWYCH USŁUG PRALNICZYCH I DZ...

OGŁOSZENIEPobierz OGLOSZENIE-KOREKTAPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – SPECYFIKACJAPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZOR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIKI NR 4 (A,B), 5, 6, 7Pobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz ODPOWIEDŹ 2Pobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIAPobierz

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa leków dla SPZOZ w Grodzisku Wi...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – DRUK OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZOR UMÓWYPobierz ZAŁĄCZNIKI NR 4 i 5Pobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz ODPOWIEDŹ 2 Pobierz ODPOWIEDŹ 3 Pobierz ODPOWIEDŹ 4Pobierz ODPOWIEDŹ 5Pobierz ODPOWIEDŹ 6 Pobierz OGLOSZENIE-KOREKTAPobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 16-03-2021Pobierz

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa odczynników oraz dzierżawa sp...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – DRUK OFERTY Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZORY UMÓWPobierz ZAŁĄCZNIK NR 4 i 5 – OŚWIADCZENIAPobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz ODPOWIEDŹ 2Pobierz ODPOWIEDŹ 3Pobierz ODPOWIEDŹ 4Pobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – PAKIET 6Pobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPobierz

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dl...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz SIWZ PO KOREKCIEPobierz ZAŁACZNIK 1 – WZÓR OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWYPobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY – KOREKTAPobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-KOREKTA 2Pobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-KOREKTA 3 – PAKIET 4 POZ. 13,14,18Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 -WZÓR UMOWY PO KOREKCIEPobierz ZAŁACZNIKI 4,5,6 – OŚWIADCZENIAPobierz UWAGA – SZYFROWANIE OFERTY ODBYWA SIĘ PRZEZ STRONĘ MINIPORTALU…

czytaj więcej »

DOSTAWA APARATU RTG TYPU RAMIĘ C DLA SPZOZ W GROD...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz SIWZ KOREKTA TERMINUPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – DRUK OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – SPECYFIKACJA-PARAMETRY I WYMAGANIAPobierz ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 5 – OŚWIADCZENIAPobierz ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR UMOWYPobierz ODPOWIEDZ-1Pobierz Zamówienia publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPobierz

czytaj więcej »