SERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO...

OGŁOSZENIEPobierz ZMIANA OGŁOSZENIA – TERMINU SKŁADANIA OFERTPobierz 2 ZMIANA OGŁOSZENIA – TERMINU SKŁADANIA OFERT Pobierz SIWZPobierz SIWZ PO KOREKCIEPobierz WZÓR UMOWYPobierz WZÓR UMOWY PO KOREKCIEPobierz Załącznik nr 2APobierz Załącznik nr 2BPobierz Załącznik nr 2B PO KOREKCIEPobierz Załącznik nr 2CPobierz Załącznik nr 2C po korekciePobierz Załącznik nr 2DPobierz Załącznik nr 2D PO KOREKCIEPobierz Załącznik nr 2EPobierz…

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i r...

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIAPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – WZÓR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIKI NR 1, 3, 4, 5 DO SIWZ (WERSJA EDYTOWALNA)Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 1Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 2Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 3Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 4Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 5Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 6Pobierz KOREKTA ODPOWIEDZI…

czytaj więcej »

(2) Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do...

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIAPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ – WZÓR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (1,3,4A I B, 5,6,7) W WERSJI EDYTOWALNEJ Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Pobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT – KOREKTAPobierz

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do bada...

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIAPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Pobierz ZAŁĄCZNIKI NR 1 – OFERTA ORAZ 3,4A,4B,5,6,7,9Pobierz ZAŁACZNIK NR 8 – WZÓR UMOWY (DOSTAWY I DZIERŻAWY) Pobierz KluczPub_Oferta_PostepowanieID_24342b01-5653-41e9-922d-0be756242afbPobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 1Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 2 Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 3Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 4Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 5Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 6Pobierz ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA…

czytaj więcej »

Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SP...

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIAPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ – FORMULARZ ASYRTYMENTOWO-CENOWYPobierz ZAŁĄCZNIKI NR – 1 FORMULARZ OFERTOWY oraz nr 3,4,5,6Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 7-WZÓR UMOWYPobierz ODPOWIEDŹ 1 NA ZAPYTANIAPobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1Pobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz

czytaj więcej »

Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych...

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIAPobierz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – KOREKTA OGŁOSZENIAPobierz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – KOREKTA OGŁOSZENIA 2Pobierz SIWZ (NIEAKTUALNE)Pobierz SIWZ KOREKTA 1(NIEAKTUALNE SIWZ)Pobierz SIWZ KOREKTA 2 (AKTUALNE SIWZ)Pobierz Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY (NIEAKTUALNE)Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – SKORYGOWANY WZÓR UMOWY (AKTUALNE)Pobierz Załaczniki 1 – DRUK OFERTY + ZAŁĄCZNIKI NR 3,4,5,6,7 (NIEAKTUALNE)Pobierz Załączniki 1…

czytaj więcej »