Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji dl...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz SIWZ PO KOREKCIEPobierz ZAŁACZNIK 1 – WZÓR OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWYPobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY – KOREKTAPobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-KOREKTA 2Pobierz ZALACZNIK-NR-2-FORMULARZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-KOREKTA 3 – PAKIET 4 POZ. 13,14,18Pobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 -WZÓR UMOWY PO KOREKCIEPobierz ZAŁACZNIKI 4,5,6 – OŚWIADCZENIAPobierz UWAGA – SZYFROWANIE OFERTY ODBYWA SIĘ PRZEZ STRONĘ MINIPORTALU…

czytaj więcej »

DOSTAWA APARATU RTG TYPU RAMIĘ C DLA SPZOZ W GROD...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz SIWZ KOREKTA TERMINUPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – DRUK OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – SPECYFIKACJA-PARAMETRY I WYMAGANIAPobierz ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 5 – OŚWIADCZENIAPobierz ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR UMOWYPobierz ODPOWIEDZ-1Pobierz Zamówienia publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPobierz

czytaj więcej »

SERWIS I KONSERWACJE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz SIWZ PO KOREKCIEPobierz WZÓR UMOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2APobierz ZAŁĄCZNIK NR 2BPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2CPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2C PO KOREKCIEPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2DPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2EPobierz ZAŁĄCZNIKI-4A,4B,5,6,7Pobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPobierz

czytaj więcej »

DOSTAWA APARATU RTG TYPU RAMIĘ C DLA SPZOZ W GROD...

OGŁOSZENIEPobierz SIWZPobierz ZAŁĄCZNIK NR 1 – DRUK OFERTYPobierz ZAŁĄCZNIK NR 2 – SPECYFIKACJA-FORMULARZ ASORTYMENTOWYPobierz ZAŁĄCZNIKI 3, 4, 5 – OŚWIADCZENIAPobierz ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR UMOWYPobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz ODPOWIEDŹ 2Pobierz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTYPobierz INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAPobierz OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAPobierz

czytaj więcej »

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADANIA OGÓLNE...

ZAPYTANIE OFERTOWEPobierz ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWYPobierz ZAŁĄCZNIK 2A I 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY + SPECYFIKACJAPobierz ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMÓWPobierz ODPOWIEDŹ 1Pobierz ODPOWIEDŹ 1-KOREKTAPobierz ODPOWIEDŹ 2Pobierz ZAŁĄCZNIK DO ODPOWIEDŹ 2 -UriscanPro-broszura-PL-1Pobierz ODPOWIEDŹ 3Pobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTPobierz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT-KOREKTAPobierz INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAPobierz

czytaj więcej »