Oznaczenie Konkursu:DKD.111.2.2021

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ), ogłasza konkurs ofert na pełnienie  funkcji…

czytaj więcej »

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału

Oznaczenie Konkursu:DKD.111.1.2021 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ), ogłasza…

czytaj więcej »

Konkurs :DKD.111.9.2020 z dnia 7 października 202...

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji na stanowisku koordynatora medycznego oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp. Lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej Dokumenty do pobrania Pobierz

czytaj więcej »

Konkurs :DKD.111.8.2020 z dnia 15 września 2020 r...

Uwaga zmianie uległ termin składania ofert : Nowy terminPobierz Nowy termin otwarcia ofertPobierz Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM GASTROENTEROLOGICZNYM NA STANOWISKO KOORDYNATORA MEDYCZNEGO NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 5 PAŹDZIERNIKA 2020 R. GODZ 11 Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej…

czytaj więcej »

Konkurs DKD.111.7.2020 z dnia 28.08.2020r.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Gastroenterologicznym Szpitala w Grodzisku Wlkp. Komplet dokumentów do pobrania: pobierz (28.08.2020)

czytaj więcej »