Administracja

Centrala Szpitala
Centrala szpitalna Tel. (61) 44 36 500
Tel. (61) 44 45 523
Dyrekcja

Dyrektor
Halina Sroczyńska

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Mirosław Drzewiecki

 

Asystent Dyrektora
Beata Adamska

Tel. (61) 44 36 501
Fax. (61) 44 45 720
szpital@spzoz-grodzisk.pl
Dział Metodyczno – Organizacyjny

Kierownik
Renata Kamieniarz

 Tel. (61) 44 36 554
Biuro Tel. (61) 44 36 527
Tel. (61) 44 36 553
Dział Zaopatrzenia i Transportu

P. O. Kierownika Działu Zaopatrzenia i Transportu
Daniel Fabiś

Tel. (61) 44 36 523
Fax. (61) 44 36 511
Zamówienia Publiczne
  Tel. (61) 44 36 505
Dział Księgowy

Główny Księgowy
Aleksandra Bendowska

Tel. (61) 44 36 502
Księgowość Tel. (61) 44 36 503
Płace Tel. (61) 44 36 512
Dział Techniczny

Kierownik
Piotr Kandulski

Tel. (61) 44 36 505
Biuro Tel. (61) 44 36 522
Dział Kadrowy

Kierownik
Beata Dziurla

Tel. (61) 44 36 506
Pozostałe stanowiska

Koordynator ds. Pielęgniarek i Położnych
Renata Bartkowiak

Tel. (61) 44 36 529

Pełnomocnik ds. Relacji Zewnetrznych
Agnieszka Linkiewicz-Mendel

Tel. (61) 44 36 505

Pielęgniarka Specjalistka w Zakresie Higieny i Epidemiologii
Maria Magdalena Majcherek

Tel. (61) 44 36 514

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Lichtarowicz / iod@spzoz-grodzisk.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Kombatantów
Beata Adamska

Tel. (61) 44 36 501

Specjalista ds. BHP
Aleksandra Pawłowska

Tel. (61) 44 36 507
Dietetyk