Szkoła rodzenia

Domowa szkoła rodzenia “Bliżej Ciebie”

Prowadzona przez położną Kingę Węglarz

tel. 509 397 444

Poradnia laktacyjna

Prowadzona przez Położne Agnieszkę Przybylska oraz Magdalenę Gracz

Magdalena Gracz tel. 508 588 870

Agnieszka Przybylska tel. 721 100 826