Godziny odwiedzin

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Po uprzednim uzgodnieniu odwiedzin z lekarzem dyżurnym.
Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900
Oddział Ginekologiczny
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900
Oddział Położniczy
Całkowity zakaz odwiedzin ze względu na przebywające na oddziale noworodki.
Pacjentki mają prawo odwiedzin, ale tylko w sali odwiedzin, która znajduję się na oddziale ginekologicznym.
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900 1330 – 1900