Aktualności

Szukamy Kierownika Działu Personalnego

SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim zatrudni: KIEROWNIKA DZIAŁU PERSONALNEGO ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej ( umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy cywilno-prawne)Zarządzanie zespołem specjalistów oraz procesami z obszaru kadr i płacDoskonalenie usług i procesów oraz wprowadzanie optymalizacji i innowacjiWypracowywanie i utrzymanie wysokich standardów świadczonych usług oraz zorientowanie na klienta wewnętrznegoRozwijanie i dzielenie się wiedzą specjalistyczną…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Apel o wsparcie…

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZD-IV.967.105.2020.1(3) z dnia 26 października 2020 roku polecającą realizacje świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 61 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2, w tym 3 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Informacje dla PACJENTA – COVID-19

Sześć schematów, które, publikujemy, opisują różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Prezentowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i na innych poziomach opieki. Schematy dotyczą sytuacji, gdy pacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Zalecenia dla Pacjenta z dodatnim wynikiem badania...

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie)…

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim działając w oparciu o art.26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r.poz.295) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1398 ), ogłasza konkurs ofert na pełnienie  funkcji…

czytaj więcej »
czytaj więcej »